हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
35

कार्डिओलॉजिस्ट : तुमचे तीन ब्लॉक आहेत.
पेशंट : नाही, चार आहेत कोथरुडला, चिंचवडला, तिसरा
तळेगावला आणि चौथा लोणावळ्याला!
कार्डिओलॉजिस्ट : त्यातला एक उद्या विका,
परवा बायपास आहे तुमची…