सुविचार

0
25

अश्लील पुस्तके वाचणे हे विष प्यायल्यासारखे असते. : टॉलस्टॉय