नवीन गृहप्रवेशासंबंधी

0
26

नवीन गृहप्रवेशासंबंधी
नवीन घरात प्रवेश करण्यापूर्वी
वास्तुशांती करणे आवश्यक आहे. घरात होम
हवन, यज्ञ असे धार्मिक कार्य करणे आवश्यक
आहे. वास्तूशांती केल्याने घरातील नकारात्म
क ऊर्जा नष्ट होते. वास्तुशांती केल्यानंतरच
घराचा शुभ प्रभाव आपल्यावर पडतो. ज्यामुळे
आयुष्यात आनंद, सुख-समृध्दी प्राप्त होते.
वास्तुशास्त्रानुसार शुभ मुहूर्तावर वाद्याच्या
गजरात कुलदेवतेची पूजा, आलेल्या लोकांचा
सन्मान, ब्राम्हणांना प्रसन्न करून घरात प्रवेश
करावा. गृहप्रवेश करण्यापूर्वी वास्तुशांती करणे
शुभ मानले जाते.