वास्तू

0
29


असे असावे भोजनगृह

भोजनगृहात सर्वप्रथम भरपूर उजेड
आणि स्वच्छता असावी. तसेच, ते पश्चिमेला
असेल, तर अधिक उत्तम. भोजनगृहाला
फिकट रंग असावा. तेथे निसर्गरम्य पोस्टर
किंवा फळांच्या भरलेल्या परडीचे चित्र असावे.
भोजनगृहाचा आणि मुख्य दरवाजा समोरासमोर
असू नये. भोजनगृहाच्या ईशान्येला पिण्याच्या
पाण्याची व्यवस्था असावी.