काळ्याभोर केसांसाठी

0
23

काळ्याभोर केसांसाठी
कपभर मेंदी, दोन चमचे दही, चमचाभर
कॉफी पावडर, मोठा चमचा आवळा पावडर
आणि छोटा चमचा काताची पावडर हे सारे
एकत्र करून भिजवून ठेवावे. नंतर केसांच्या
मुळाशी व केसांना लावून एका तासाने केस
स्वच्छ धुवावेत. हा प्रयोग आठवड्यातून एकदा
करावा. केस काळेभोर व सुुंदर होतील.