आरोग्य

0
19

हिवाळ्यात बाळाची आंघोळ
हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये बाळाला बराच
वेळ आंघोळ घालत बसू नये. कोमट पाण्याने
पटकन त्याची आंघोळ करून लगेच त्यांचं
अंग सुती, मऊ कापडाने पुसून घ्यावे. तसंच
आंघोळीपूर्वी त्यांच्या संपूर्ण शरीराला तेल
लावून हलया हाताने मालिश करावी.