सल्ला

0
16

किचन संबंधी
* भाकरीचे पीठ भाताच्या पेजेत
मळावे. भाकरी तुटणारही नाही व चवदारही
होईल.
* तिजोरी स्थिर असावी. तसेच ती
स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभी राहणारी
असावी. ती कलती नसावी. यासाठी वेगळी
खोली असल्यास तिला पिवळा रंग (समृद्धीचा
/ सोन्याचा) द्यावा. ज्यायोगे ‘धनवृद्धी’ होते.
ईशान्य कोपर्‍यातील तिजोरीमुळे चोरीचे भय
संभवते. नैर्ऋत्य कोपर्‍यातील तिजोरीमुळे
घरात येणारा पैसा वाममार्गाने जातो. तिजोरी
ही मुख्य वास्तूच्या शयतो उत्तर दिशेस
असावी.
* स्वयंपाककर्त्या स्त्रीचे तोंड पूर्वे
स असावे. दक्षिण दिशेला घरातील किचन
प्लॅटफॉर्म (स्वयंपाकाचा ओटा) असू नये.
यामुळे वारंवार आरोग्याच्या तक्रारी
उद्भवतात.