सौंदर्य

0
21

* चेहर्‍यावर तारुण्यपिटिका येत
असतील तर आंबट दह्याचा लेप चेहर्‍यावर
लावावा आणि सुकल्यानंतर धुवून टाकावा.
दोन-तीन दिवसातच तारुण्यपिटीका नष्ट
होतील.
* दही केसांसाठी उपयुक्त आहे.
आठवड्यातून एकदा आंबट दही केसांना
चोळावे. तासाभराने केस धुवावेत. याने
केसातील कोंडा नष्ट होतो.
* साय आणि गुलाबजल एकत्र करून
आंघोळीपूर्वी १५ मिनिटे त्वचेवर लावा. त्वचा
नरम व चमकदार होईल. त्यातील कोरडेपणा
जाईल. छिद्रे मोकळी होतील.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा,
नगर