हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
27

सखाराम पोपटरावांच्या ६० व्या वाढदिवसाच्या
पार्टीला जातो,
सखाराम : अरे, पोपटराव केकवर बल्ब का
लावलाय?
पोपटराव : अरे, ६० मेणबत्त्या लावायला त्रास पडत
होता, म्हणून ६० चा बल्ब लावून टाकला.