सल्ला

0
15

मैद्यात रवा मिसळून भटुरे बनवावेत.
लाटायलाही सोपे होतील व त्यांची चवही
वाढेल