हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
28

शिक्षक : सांग, माकडाला
इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात?
गण्या : मंकी
शिक्षक : खर सांग पुस्तकात
बघून बोललास ना?
गण्या : नाही सर देवाची शपथ मी
तुमच्याकडे बघून बोललो…