सकाळी उठून पाणी पिणे लाभदायी

0
33

सकाळी उठून पाणी पिणे लाभदायी
सकाळी उठून पाणी प्यायल्याने शरीरातील टॉसिन्स निघतात. रोज ६-८ ग्लास पाणी
घेणे किडनी आणि स्किनसाठी चांगले असते. त्याचप्रमाणे शयतो गरम पाणी पिल्यास पोटातील
जंतूंचा नायनाट होतो. पोट साफ राहते.