सौंदर्य

0
26

त्वचेवर जखम किंवा उन्हाळ्याचे डाग,
व्रण असतील तर त्यावर किसलेल्या कच्च्या
बटाट्याचा किस लावा. ३/४ दिवसांत डाग
निघून जातात. किस १० मिनिटे ठेवून कोमट
पाण्याने तो भाग धुवून पुसावा.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.