हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
38

बायको : माझ्या हातून तुमचा निळा शर्ट इस्त्री
करताना थोडासा जळाला.
नवरा : हरकत नाही, माझ्याकडे तसाच अजुन १ शर्ट आहे.
बायको : माहित होत मला, म्हणून तर त्या शर्टचा तेवढा तुकडा
कापून मी या शर्टाला जोडला…!!!