आरोग्य

0
39

मधुमेहींसाठी सुर्यनमस्कार वरदान

मधुमेह हा आजार ज्यांना आहे अशांना
सुर्यनमस्काराचा व्यायाम वरदान ठरू शकतो.
किमान १२ सुर्यनमस्कार केल्याने शरीरामध्ये
इन्शुलिनचे जे प्रमाण आहे ते वाढते. जी
इंजेशन्स इन्शुलिनची इंजेशन्स् मधुमेही
घेतात त्यापेक्षाही चांगले नैसर्गिक इन्शुलिन
शरीराला प्राप्त होते व तंदुरुस्तीही कायम
राहते.