सुविचार

0
49

पाप हे अशा प्रकारचे अग्निकुंड आहे की, जे आदर, मान, साहस व धैर्याला क्षणातच जाळून भस्म करून टाकते. : प्रेमचंद