डॅण्ड्रफ घालविण्यासाठी

0
49

डॅण्ड्रफ घालविण्यासाठी
मोहरीच्या वा खोबरेल तेलात लिंबाचे
काही थेंब पिळून त्या तेलाने डोयाचा मसाज
केल्यास डॅण्ड्रफ नष्ट होतात.