हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
39

न्यूज रिपोर्टर : तुम्ही सर्व साधु लोक कुठे चालले आहात.
बाबा : समाधी घ्यायला
रिपोर्टर : का?
बाबा : जेव्हापासून व्हॉटस्अ‍ॅप आलं आहे मोठ-मोठे ज्ञानी
पैदा होतायेत. आता संसाराला आमची गरज
राहिली नाही.