सल्ला

0
37

सौंदर्य राखण्यासाठी
प्राचीन आयुर्वेद सांगते की, योग्य आहार
घ्या. दिनचर्या रेखीव ठेवा. जागरण टाळा.
सहा तासांची सलग झोप घ्या. मन प्रसन्न
ठेवा म्हणजे वृद्धत्व दूर राहील. नुसत्या सौंदर्य
प्रसाधनाच्या पेलणाने सौंदर्य टिकणार नाही.
सुरकुत्या येत राहतील. कोवळीक नष्ट होईल.
रोज किमान १०-१२ ग्लास पाणी पोटात
कसे जाईल ते पहा. शरीरातल्या पेशींना
पाण्याची गरज असते. त्यात जर तहानलेल्या
राहिल्या तर तुमचे सौंदर्य ओसरू लागेल.