हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
59

डॉटर : बाळा आ कर आ
आई : त्याला फत इंग्लिश कळतं
डॉटर : बरं, बाळा, ‘ओपन योर माऊथ’
आई : थांबा, मी सांगते. ‘बाळा, डू आ, डू आ…
‘सेमी इंग्लिश’ आहे तो…