हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
22

आशा : ‘अगं, हेलमेट जरी सक्तीचं केलं ना!
तरी हे हेलमेट घेणार नाहीत.’
निशा : ‘का?’
आशा : अगं ते ठेवायला डोकं लागतं.”