आरोग्य

0
21

सुडौल बांध्यासाठी
वजनाबाबत जागरूक स्त्रीने पुढील सुलभ
व्यायाम-प्रकार नियमितपणे व आग्रहाने करून
पहावेत म्हणजे तिला वजन नियंत्रण करणे,
घटविणे जमू शकते. शरीर चुस्त होऊन त्यात
तरतरी यावी यासाठी पाय ताठ करून व ते
जुळवून उभे रहावे. कथ्थक नृत्यात दोन्ही हात
जमिनीस आडवे व समांतर ठेवतात, तसे ठेवा.
मग डावा गुडघा हातांच्या दिशेने वर उचलत
न्या. उजवा पाय ताठच ठेवा मग उजवा गुडघा
असाच वर उचला व डावा पाय स्थिर ठेवा.
आलटून पालटून ७५ वेळा करा. नियमितपणे
दोरीवरी उड्या मारा. दर आठवड्यास एका
दमात मारल्या जाणार्‍या उड्यांची संख्या
वाढवत न्या. पोट कमी व्हावे यासाठी सोपा
उपाय म्हणजे बसताना, उठताना, लिहीत वा
चालत असताना पोट आत ओढा.