फिरनी

0
99

फिरनी

साहित्य : दूध ५०० मि.ली., तांदळाचे
रवाळ पीठ ५० गॅ्रम, खाण्याचा पिवळा रंग
काही थेंब, केशर अर्धा टी स्पून, वेलची पूड १
टी स्पून, बदामाचे काप २ टी स्पून, पिस्त्यांचे
काप १ टी स्पून, साखर ५० ग्रॅम, केवडा
इसेन्स ८-१० थेंब.
कृति : तांदळाचे पीठ दुधात घालून
उकळा व सतत ढवळत राहा. मंद जाळावर
शिजवा. जेव्हा तांदूळ व्यवस्थित शिजतील
तेव्हा साखर मिसळून जाळावरून खाली
उतरवा.
नंतर त्यात वेलची पूड, केशर, केवडा
मिसळा आणि बदामाच्या व पिस्त्याच्या
कापांनी सजवून सर्व्ह करा.