सुविचार

0
27

शरीर परोपकारी लावावे | बहुतांच्या कार्यास यावे | उणे पडो नेदावे | कोणि एकाचे : समर्थ रामदास