वास्तू

0
30

धातूरुपी कासव-वैदिक विष्णूपूजनात
कासवांच्या धातू किंवा काष्ठ प्रतिमांचा
वापर केला जाई. त्याचप्रमाणे चीनमध्येही
स्वागतकक्ष किंवा प्रवेशद्वारात ते जमिनीवर
असते. ते स्थिरता, आरोग्य देते.