सल्ला

0
31

दहीवडे करताना दह्याचा स्वाद
वाढविण्यासाठी दही लावतानाच त्यात
आल्याचा रस घालावा. म्हणजे त्या दह्याला
वेगळाच स्वाद येईल. चाट मसाला वापरूनही
दह्याची चव वाढवता येईल.