वास्तू

0
17


बेडरूमच्या प्रवेशद्वाराच्या समोरील
भिंतीच्या डाव्या कोपर्‍यात त्या भिंतीवर धातूची
एखादी वस्तू टांगून ठेवा. वास्तुशास्त्रानुसार ही
जागा भाग्य व संपत्तीचे क्षेत्र मानली जात