सल्ला

0
26

लाल तिखट चांगले राहावे याकरता
त्यात हिंगाचे खडे घालावेत.
संकलक: अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.