वास्तू

0
22

वाईट स्वप्ने पडत असतील तर जर घराच्या एखाद्या बेडरूममध्ये झोपणार्‍या व्यक्तींना वाईट स्वप्ने पडत असतील
वा झोप नीट लागत नसेल, तर त्यामागे त्या रुममध्ये असलेली अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा हे कारण असू शकते. यावर उपाय म्हणून या रुमच्या चारी कोपर्‍यांमध्ये काचेच्या प्लेटमध्ये १००-२०० ग्रॅम खडे मीठ ठेवा व ते दर आठवड्याने बदला. यामुळे त्या रुममधील नकारात्मक ऊर्जा कमी होईल.