सुविचार

0
27

परिश्रमांशिवाय प्राप्त होईल अशी कोणतीही मूल्यवान वस्तू जगात नाही. : एडिसन