वास्तू

0
17

मुख्य दरवाजा संदर्भात
* मुख्य दरवाजानुसार विजेचा किंवा
सिमेंटचा खांब असणेही अशुभ आहे.
* मुख्य दरवाजासमोर तुळस लावावी.
* मुख्य दरवाजासमोर दररोज
स्वस्तिकची रांगोळी काढावी.