सल्ला

0
24

स्मरणशतीसाठी चुइंगम उपयुत
* च्युइंगम चावल्याने मानसिक
क्षमतेत पन्नास टक्के इतका फायदा होऊ
शकतो. याने आपला हार्ट रेट वाढतो
आणि या कारणाने रक्ताचा असरही वाढतो.
यामुळे मेंदूतील ऑसिजनचे प्रमाण वाढते.
यामुळे स्मरणशक्तीमध्ये अधिक फायदा होतो.
* भाज्या चिरण्यापूर्वी धुऊन घ्याव्यात.
यामुळे त्यातील खनिजे व व्हिटॅमिन नष्ट
होत नाहीत. पदार्थ नेहमी मंद आचेवरच
शिजवावेत. यामुळे मसाल्यांचा सुगंध टिकून
राहातो. पौष्टिक घटक नष्ट होत नाहीत व
भाजी स्वादिष्ट होते.