हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
25

महिला ग्राहक : भाऊ भाव कमी करा किंवा
व्यवस्थित तरी सांगा, आम्ही नेहमी याच दुकानातून
खरेदी करतो
दुकानदार : बाई, देवाला तरी घाबरा आताच दोन
दिवसापुर्वी दुकान उघडले आहे.