पाककला

0
28

दही-नारळाच्या वड्या


साहित्य : १ वाटी आंबट दही, १ वाटी
दूध, १ वाटी ओल खोबरे, अर्धी वाटी मैदा,
दही, दूध, ओले खोबरे, मैदा जेवढे होईल तेवढी
साखर, वेलदोड्यांची पूड आवडीप्रमाणे.
कृती : दही, दूध, खोबरे, मैदा व
तेवढीच साखर एकत्र करून मिश्रण गॅसवर
ठेवावे. सतत ढवळत राहावे. घट्टसर होत
आले की वाटल्यास थोडी पिठीसाखर घालून
घोटावे. तूप लावलेल्या थाळीत थापावे. गार
झाल्यावर वड्या पाडाव्यात.