हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
43

इंग्रजी माध्यमात पदवीधर झालेल्या सुनेने सासुला विचारलं:
’तडफड’ म्हणजे नेमके काय असतं ?
सासु शांतपणे उठली,
आणि वायफायचा स्विच बंद केला.
म्हणाली…घे अनुभव.