सल्ला

0
29

शैक्षणिक यशासाठी
बटाट्याच्या भाजीत रस्सा जास्त झाला
असेल तर ती भाजी अधिक घट्ट बनवण्यासाठी
त्यात उकडलेला बटाटा कुस्करुन टाका व
वरुन थोडेसे मीठ मिसळा. चवीसाठी चाट
मसालाही मिसळू शकता.
* दारे-खिडया फुगल्याने व्यवस्थित
लागत नसल्यास त्यांच्या कडांवर मेण
घासावे.