वास्तू

0
19

मुलांची बेडरुम व शैक्षणिक यश
* मुलांची स्टडी किंवा बेडरूममध्ये पूर्वे
कडे ‘मनिप्लँट’ लावावा. शिक्षणात हमखास
यश मिळते.
* मुख्य दरवाजानुसार विजेचा किंवा
सिमेंटचा खांब असणेही अशुभ आहे.
* मुख्य दरवाजासमोर तुळस लावावी.
* मुख्य दरवाजासमोर दररोज
स्वस्तिकची रांगोळी काढावी.