सौंदर्य

0
15

बोटांवरील सांधे काळे पडले असतील,
तर त्यावर लिंबाच्या फोडीवर मीठ लावून
चोळावे असे नियमित केल्यास काळेपणा
नाहीसा होतो.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.