सुविचार

0
32

अत्यंत पराक्रमी मनुष्य अत्यंत क्षमाशील आणि भांडणापासून दूर राहणारा असतो. : थॅकरे