वास्तू

0
18

निळ्या, सोनेरी किंवा पांढर्‍या रंगाची
मेणबत्ती घराच्या उत्तर कोपर्‍यात जाळणेही
लाभदायक ठरते.