सल्ला

0
37

* पनीर मऊ करण्यासाठी ते उकळत्या
पाण्यात घालून नंतर फ्राय करा.
* दही लावताना जर त्यात थोडीशी
तांदळाची पेज घातली तर दही चयासारखे
घट्ट होते.