सुरकुत्या

0
30

* संत्रा, लिंबूच्या साली सुकवून
पावडर बनवावी. त्यात मध, मलाई एकत्र
करून चेहर्‍यावर लावावे. रुक्ष त्वचा मुलायम
होईल व सुरकुत्या नाहीशा होतील.
संकलक : अ‍ॅड. सौ. पूजा गुंदेचा, नगर.