हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
23

गण्या : मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचयं
मुलीचा बाप : तुझी कमाई किती?
गण्या : ११ हजार
मुलीचा बाप : मी तिला महिना १० हजार रुपये फक्त पॉकेट
मनी म्हणून देतो
गण्या : ते धरुनच सांगितलं…