सल्ला

0
43

लोणचे बरणीत भरण्यापूर्वी तव्यावर चार
निखारे ठेवून त्यावर हिंगाचा छोटा खडा ठेवावा
व त्यावर बरणी पालथी ठेवावी व बरणीत धुरी
द्यावी. धूर निघून गेल्यानंतर लोणचे बरणीत
दाबून भरावे.