सुविचार

0
30

दुसर्‍यांना मारण्यात पराक्रम नाही; पण स्वतः मरण्यात आहे.
कोणाची प्रतिष्ठा नष्ट करण्यात पराक्रम नसून, ती बचावण्यात आहे. : महात्मा गांधी