वास्तू

0
80


दुकान आणि शोरूममध्ये छतावर आरसे
लावले जातात. दुकान आणि शोरूममधील
छतावर ईशान्य दिशेला आणि मध्यभागी
आरसा लावू नये. आरशाची फ्रेम तुटल्यास
तत्काळ दुरुस्त करून घ्यावी किंवा आरसा
तुटल्यास त्वरित बदलावा.