हसा आणि शतायुषी व्हा!

0
28

आज गण्याने कमालच केली
पुन्हा बँकेत जाऊन झोपला
कारण
तिथे लिहिले होते की
‘यहाँ सोने पर लोन मिलता है’