ओवा किडनीस्टोनसाठी टॉनिक

0
93

ओवा किडनीस्टोनसाठी टॉनिक

 


ओवा किडनीस्टोनसारख्या आजारात टॉनिक म्हणून काम करू शकतो. त्यामुळे आहारात,
मसाल्याच्या रुपात ओव्याचा समावेश असावा, असा डॉटरही सल्ला देत असतात. कारण,
लघवीला चालना देण्यात ओवा उपयुत ठरतो.