वास्तू

0
23

वास्तूदोष दूर करण्यासाठी
ईशान्य कोपर्‍यामध्ये एक अंडरग्राऊंड
वॉटर टँक निर्माण करून तसेच त्यात
पाण्याचा साठा करून त्या क्षेत्रातील वास्तुदोष
दूर करता येतात.