सल्ला

0
30

* हातापायाला भेगा पडल्यास जुने तूप
लावा.
* वापरलेली चहा पावडर पाण्यात
टाकून ढवळा व त्या पाण्याने लाकडी फर्निचर
व काचा स्वच्छ करा. सर्व डाग जातील.
* डोळ्यांची आग थांबण्यासाठी
काकडीच्या फोडी डोळ्यांवर ठेवाव्यात.
* दही विरजताना भांड्याला जर
थोडीशी तुरटी चोळली तर दही उत्तम विरजते
व चवही चांगली येते.